Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ζητά από τον κ. Αράπογλου να πάρει πρωτοβουλίες για να ξεκινήσουν άμεσα οι διαπραγματεύσεις για την νέα Κλαδική Σύμβαση Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών