Πρόεδρος Σ.Υ.Ε.Τ.Ε

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προσλαμβάνεται το 1988 στην πρώην Εθνική Στεγαστική Τράπεζα ως απόφοιτος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά (Α.Β.Σ.Π.).

Το 1992 εκλέγεται πρόεδρος του αντίστοιχου Συλλόγου.

Το 1998 συγχωνεύει τον Σύλλογο της πρώην Στεγαστικής Τράπεζας στον Σύλλογο της πρώην Κτηματικής Τράπεζας.

Το 2000 εκλέγεται για πρώτη φορά στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Το 2007 αναλαμβάνει Γενικός Γραμματέας του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. εως τον Μάρτιο του 2012.

Από τον Φεβρουάριο του 2015 εως τον Μάρτιο του 2018 είναι μέλος του προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ως Αν.Γενικός Γραμματέας.