Αγγελίες Αμοιβαίων Μεταθέσεων

Από κατ/μα Αθηνών για κατ/μα Βόλου

Κιαχαγιάς Παρασκευάς : Εργάζομαι στο κατάστημα Λ. Συγγρού (076) και επιθυμώ μετάθεση σε κατάστημα της πόλης του Βόλου (Βόλου 201, Διοικητηρίου Βόλου 267, Ιάσονος Βόλου

Από κατάστημα Ίου για κατάστημα Ρόδου

ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Εργάζομαι ως ταμίας και υπάλληλος εξυπηρέτησης Ιδιωτών στο Κατάστημα Ίου (360) Κυκλάδων και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση/μετακίνηση προς Κατάστημα της Ρόδου (είτε Κατάστημα Ρόδου

Από κατ/μα Ζωγράφου για κατ/ματα Γέρακα, Χολαργού, Αγ. Παρασκευής και Παλλήνης

ΜΠΙΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Υπηρετώ στο κατάστημα Zωγράφου (123) στο Τμήμα Χορηγήσεων (Προϊστάμενος) και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση σε καταστήματα ΓΕΡΑΚΑ, ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και ΠΑΛΛΗΝΗΣ.