Αμοιβαίες Μεταθέσεις

Από κατάστημα Ίου για κατάστημα Ρόδου

ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Εργάζομαι ως ταμίας και υπάλληλος εξυπηρέτησης Ιδιωτών στο Κατάστημα Ίου (360) Κυκλάδων και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση/μετακίνηση προς Κατάστημα της Ρόδου (είτε Κατάστημα Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα »

Από κατ/μα Ζωγράφου για κατ/ματα Γέρακα, Χολαργού, Αγ. Παρασκευής και Παλλήνης

ΜΠΙΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Υπηρετώ στο κατάστημα Zωγράφου (123) στο Τμήμα Χορηγήσεων (Προϊστάμενος) και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση σε καταστήματα ΓΕΡΑΚΑ, ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα »