ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α.ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν.ΕΛΒΕΤΙΑΣ ή ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ : ΥΠΗΡΕΤΩ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (646)ΑΝΩ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΩ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (092) ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ή ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (099) ΧΟΛΑΡΓΟΥ.