ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Υπηρετώ στο κατάστημα Βελεστίνου (809) και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση για κατάστημα της Λάρισας.