ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΟΜΟΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΗΣ : Εργάζομαι στο κατάστημα Δομοκού(339) και ενδιαφέρομαι για αμοιβαία μετάθεση στην Αθήνα.