ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ’ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΤΑΓΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : Εργάζομαι σε κατάστημα της Διεύθυνσης Δικτύου Δ’ και ενδιαφέρομαι για αμοιβαία μετάθεση σε κατάστημα ή Διεύθυνση της περιοχής Αθήνας – Πειραιά. (Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017)