ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧ. ΨΥΧΙΚΟΥ (614) ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ