ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ : Υπηρετώ στο κατάστημα Κέας(843) και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση για  οποιοδήποτε κατάστημα Αθηνών, Πειραιά, Δ.Αττικής.