ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΛΩΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ : Υπηρετώ στο κατάστημα Κολωνού (135) και επιθυμώ μετάθεση για το κατάστημα Αιγίου (304).