ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Υπηρετώ στο κατάστημα Κρανιδίου (385) και επιθυμώ μετάθεση για κατάστημα Αθηνών.