ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΜΟΥ

ΧΑΨΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Υπηρετώ στο κατάστημα Λαγκαδά (395) και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση για το κατάστημα Πάτμου (458).