ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Λ. ΘΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (312)

ΣΕΡΓΟΥΝΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ : Εργάζομαι στο κατ/μα Λ. Θησέως (724) και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση για το κατ/μα Άμφισσας (312) και της ευρύτερης περιοχής. (Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019)