ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ

ΤΣΙΚΟΥΡΑΚΗΣ-ΛΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Υπηρετώ στο κατάστημα Λ. Συγγρού (076) και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση για κατάστημα Χαροκόπου (053)