ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α’ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΓΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ : Υπηρετώ στο κατάστημα Πειραιώς Α’ (190) και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση για κατάστημα της περιοχής Χανίων Κρήτης.