ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Μπέης Κωνσταντίνος : Υπηρετώ στο κατάστημα Σχηματαρίου Βοιωτίας (272) και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση για κατάστημα Χαλκίδας (488).