ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ : ΥΠΗΡΕΤΩ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ (272) ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΩ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΘΗΒΩΝ (350).