ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΗΒΩΝ

ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ : ΥΠΗΡΕΤΩ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ (272) ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΩ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΗΒΩΝ (350).