ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ : Υπηρετώ στο κατάστημα Σχηματαρίου Βοιωτίας (272) και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση για κατάστημα Χαλκίδας.