ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ : Υπηρετώ στο κατάστημα Χολαργού (099) και ενδιαφέρομαι για αμοιβαία μετάθεση στο κατάστημα Σπάρτης (468).