ΑΠΟ ΚΑΤ/ΜΑ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ (076) ΣΕ ΚΑΤ/ΜΑ ΕΠΙΧ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (614)

Κιαχαγιάς Παρασκευάς : Εργάζομαι στο κατ/μα Λ. Συγγρού (076) και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση για το κατ/μα Επιχ. Κέντρου Ψυχικού (614).