Από κατ/μα Αθηνών για κατ/μα Βόλου

Κιαχαγιάς Παρασκευάς : Εργάζομαι στο κατάστημα Λ. Συγγρού (076) και επιθυμώ μετάθεση σε κατάστημα της πόλης του Βόλου (Βόλου 201, Διοικητηρίου Βόλου 267, Ιάσονος Βόλου 781 ή Ν. Ιωνίας Βόλου 202).