Από κατ/μα Κω (383) για κατ/μα ή υπηρεσία Αθήνα

Ζώης Ιωάννης : Εργάζομαι στο κατάστημα Κω (383) και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση / απόσπαση στην Αθήνα σε κατάστημα ή σε υπηρεσία.