Από κατ/μα Νίκαιας για κατ/μα Ναυπλίου ή Άργους

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ : ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΩΣ ΤΑΜΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΙΚΑΙΑΣ (193) ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (427) Ή ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΓΟΥΣ (314)