Από κατ/μα Χαλκίδας για κατ/μα νησιού του Αιγαίου

Μέτσιος Μιλτιάδης : Εργάζομαι στο κατάστημα Χαλκίδας (488) και ενδιαφέρομαι για μετάθεση σε κατάστημα σε νησί του Αιγαίου.